نام محصول: اسکی ثابت ROBIMAX 7752    

ک

اسکی ثابت ROBIMAX 7752
د محصول: 1192

کاربرد: مخصوص ورزشكاران
قیمت: 1,490,000 ریال

اسکی ثابت مغناطیسی7752 نشانگر : سرعت-زمان- ضربان قلب -مسافت-كالری قامه یك تیكه با زنجیر و بادبزن پلاستیكی تسمه ترمز نمدی حركت نرم و بی صدا ارتفاع قابل تنظیم زین درجه تنظیم مقاومت

 

برخی از امکانات و قابلیتها:

  • سرعت-زمان- ضربان قلب
  • قامه یك تیكه با زنجیر و بادبزن پلاستیكی تسمه ترمز نمدی
  • حركت نرم و بی صدا
  • ارتفاع قابل تنظیم زین
  • درجه تنظیم مقاومت

  •